Entradas

Anomalochromis Thomasi

Anomalochromis Thomasi

Descripción de Anomalochromis Thomasi El Anomalochromis thomasi…
Pterophyllum Scalare

Pterophyllum Scalare

Descripción de Pterophyllum Scalare El Pterophyllum Scalare…
Pseudotropheus Flavus

Pseudotropheus Flavus

Descripción de Pseudotropheus Flavus El Pseudotropheus flavus…
Pseudotropheus Demasoni

Pseudotropheus Demasoni

Descripción de Pseudotropheus Demasoni El Pseudotropheus demasoni…
Pseudotropheus sp. Acei

Pseudotropheus sp. Acei

Descripción de Pseudotropheus sp. Acei El Pseudotropheus sp.…
Pseudotropheus Crabro

Pseudotropheus Crabro

Descripción de Pseudotropheus Crabro El Pseudotropheus crabro…
Tropheus Moorii

Tropheus Moorii

Descripción de Tropheus Moorii El Tropheus moorii es endémico…
Thorichthys Meeki

Thorichthys Meeki

Descripción de Thorichthys Meeki El Thorichthys meeki habita…
Symphysodon Discus

Symphysodon Discus

Descripción de Symphysodon Discus El Symphysodon discus habita…
Symphysodon Aequifasciatus

Symphysodon Aequifasciatus

Descripción de Symphysodon Aequifasciatus El Symphysodon aequifasciatus…